Založeno 1.3.1995

Po dohodě s objednavatelem pohřbu zajišťujeme celou řadu hřbitovních služeb pro zabezpečení důstojného rozloučení se zesnulým přímo na hřbitovech, v Domech smutku a v kostelech.

Zajišťujeme objednání církevního rozloučení, dohodnutí termínu obřadu s farářem.

Zajišťujeme obřadné pracovníky pro manipulaci s rakví.

Zajišťujeme vyložení rakve v kostele, Domě smutku.

Zajišťujeme odnos rakve na hřbitov ke hrobu.

Zajišťujeme spuštění rakve do hrobu.

Zajišťujeme vykopání hrobu a následnou úpravu hrobu po pochování.

Zajišťujeme auto-průvod.

Zajišťujeme doprovodný zpěvokol a kapelu.

Organizujeme pohřby kněží.

Organizujeme vojenské pohřby.

Využíváme širokou škálu vozíků pod rakve.

Organizujeme rozloučení se zesnulým při urně.


Zprostředkováváme zpopelnění v Žilinském krematoriu a zorganizování kremačního rozloučení a uložení urny.

Zajišťujeme odevzdání urny přímo u nás v kanceláři nebo uložení urny do hrobu.

Poskytujeme kontakty na příslušné kamenářské služby pro dopsání údajů na náhrobním kameni, opravu, rekonstrukci hrobu nebo výstavbu úplně nového hrobového - urnového místa.