Založené 1.3.1995 - 28 rokov s vami

Po dohode s objednávateľom pohrebu zabezpečujeme celý rad cintorínskych služieb pre zabezpečenie dôstojnej rozlúčky so zosnulým priamo na cintorínoch, v Domoch smútku a v kostoloch.

Zabezpečujeme objednanie cirkevnej rozlúčky, dohodnutie termínu obradu s farárom.

Zabezpečujeme obradných pracovníkov pre manipuláciu s rakvou.

Zabezpečujeme vyloženie rakvy v kostole, Dome smútku.

Zabezpečujeme odnesenie rakvy na cintorín ku hrobu.

Zabezpečujeme spustenie rakvy do hrobu.

Zabezpečujeme vykopanie hrobu a následnú úpravu hrobu po pochovaní.

Zabezpečujeme autosprievod.

Zabezpečujeme doprovodný spevokol a kapelu.

Organizujeme pohreby kňazov.

Organizujeme vojenské pohreby.

Využívame širokú škálu vozíkov pod rakvy.

Organizujeme rozlúčku so zosnulým pri urne.


Sprostredkovávame spopolnenia v krematóriu a zorganizovanie kremačnej rozlúčky a uloženie urny.

Zabezpečujeme odovzdanie urny priamo u nás v kancelárií alebo uloženie urny do hrobu.

Poskytujeme kontakty na príslušne kamenárske služby pre dopísanie údajov na náhrobnom kameni, opravu, rekonštrukciu hrobu alebo výstavbu úplne nového hrobového - urnového miesta.