Založené 1.3.1995 - 28 rokov s vami
Existujúca spoločnosť LAuK, s.r.o. v roku 2000 založila pohrebné a cintorínske služby LAuK, s.r.o. - Peter Kicoš v Žilinskom okrese pre priľahlé obce. V roku 2002 priamo otvorila kanceláriu v meste Žilina, v roku 2005 v meste Turzovka a v roku 2010 v mestskej časti Bytča-Hrabové. Pohrebná služba LAuK, s.r.o. sa na základe ponuky kompletných služieb stala zakrátko vyhľadávanou pohrebnou službou v okrese Žilina. Na základe neustáleho investovania do technológií a inovácií môžu pohrebné služby LAuK, s.r.o. ponúknuť široký sortiment produktov a služieb v pohrebnom a cintorínskom sektore. Neustálym pozorovaním trendov vo vývoji pohrebných a cintorínskych služieb máme ako spoločnosť taktiež rozpracované a v príprave nové produkty, ktoré priebežne v rámci našich možností zavádzame a ponúkame naším klientom. Z dôvodu skvalitňovania služieb sa tak vynikajúce produkty a služby u nás stávajú štandardom, čo nás ako spoločnosť neustále núti napredovať v hľadaní novej kvality. Rovnako vďaka patrí našej klientele, ktorá už mnohokrát dokázala oceniť kvalitu našich služieb v prípade úmrtia. Zákazníci, ktorí sa na nás ako na službu obrátili, nás po skúsenostiach s našimi službami odporúčajú iným a novým klientom, čo nám ako službe pomáha držať sa na špici. Ide tak o obojstranne prospešnú záležitosť, kde klient v rámci svojej požiadavky dostáva produkty a služby vo vysokej kvalite, aká náleží pocte zosnulého v priebehu pietneho aktu.
Peter Kicoš - zakladateľ spoločnosti